Adlet dating fdating com admin fdating

I 1830 udviklede geologen Charles Lyell nogle ideer, som var fremsat af den skotske naturfilosof James Hutton, og udbredte den opfattelse, at Jordens landskabsformer til stadighed er under ændring, at de eroderes og gendannes til stadighed i nogenlunde konstant hastighed.

Dette var en udfordring til det traditionelle synspunkt, som anså Jordens historie for at være statisk, bortset fra ændringer som skyldtes katastrofer med ujævne mellemrum.

Hankineserne mente, at jorden blev skabt og ødelagt i cykliske perioder, som varede mere end 23 millioner år (Ma).

Tankegangen bag disse meget lange tidsrum fra menneskets skabelse og den lange periode frem i tiden, efter at mennesket var forsvundet, var ukendt i Europa.

En undtagelse var Aristoteles, som var af den opfattelse, at Jorden og universet var uendelig gammelt. Omkring år 1800 var det stadig den almindelige mening, også blandt lærde, at Jordens alder var omkring 6.000 år, og Københavns Universitets Almanak angav helt til 1911 antallet af år siden verdens skabelse på første side. århundrede var naturvidenskaben dog begyndt at nå til andre resultater.

Under Reformationen prøvede man at beregne Jordens alder ved at foretage beregninger af tidslinjer ud fra den information, man fandt i Bibelen. Den jødiske kalender fastsætter verdens skabelse til at være sket 7. De første naturvidenskabsmænd forsøgte at passe de videnskabelige resultater, som gav Jorden stadig højere alder, ind i Bibelens billede af skabelsen, og dette synspunkt videreføres stadig af mange religiøse retninger og trossamfund, herunder af gammeljordskreationister.

Eftersom det ikke vides nøjagtigt, hvor lang tid det tog at danne Jorden, og forudsigelserne fra forskellige modeller af processen viser en varighed på fra nogle få millioner og op til omkring 100 millioner år, er Jordens præcise alder vanskelig at bestemme.Derefter ødelægges det af ild og vand, og Brahma hviler i en nat af samme længde som dagen.Denne proces kendes som pralaya, og den gentages i 100 Brahma-år (Brahmas livslængde) – hvilket altså kan omregnes til 311 trillioner menneskeår.Eksperimentet førte ham til at anslå Jordens alder til at være mellem 75.000 og 168.000 år.Andre videnskabsmænd brugte disse hypoteser til at fastlægge Jordens historie, omend deres tidslinjer var unøjagtige, fordi de ikke var klare over, hvor lang tid det tog at danne de stratigrafiske lag.

Search for adlet dating:

adlet dating-88adlet dating-47adlet dating-30

I den hinduistiske kosmologi eksisterer hvert univers ca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “adlet dating”